×
Information
Här finner du information och kan ansöka om föreningsstöd.
Allmänna bestämmelser för att söka stöd finner du här.
För inloggningsuppgifter kontakta Tekniska förvaltningen på 0416-271 27.
Vägledning.
Verksamhetsstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Kulturstöd (2019) 
25 oktober 2018
Anläggnings- & lokalstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Föreningsägda anläggningar & lokaler (2019) 
25 oktober 2018
Hyresstöd (2019) 
25 oktober 2018
Arrangemangs- & utvecklingsstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Arrangemangsstöd (2019) 
Senast 2 månader innan tänkt genomförande/uppstart
Utvecklingsstöd (2019) 
senast två månader före påbörjad utvecklingssatsning