×
Information
Här finner du information och kan ansöka om föreningsstöd.
Allmänna bestämmelser för att söka stöd finner du här.
För inloggningsuppgifter kontakta Tekniska förvaltningen på 0416-271 27.
Vägledning.
Verksamhetsstöd
Kulturstöd (2023)

Ansök senast: 25 oktober 2022

Ändamål - Kulturstödet är ett särskilt riktat stöd avsett att bidra till att stödja och utveckla kulturverksamheterna i Sjöbo...

Stöd till studieförbundens verksamhet (2023)

Ansök senast: 25 oktober 2022

Ändamål - Skapa möjligheter för respektive studieförbunds idémässiga förankring i demokratiska ...

Anläggnings- & lokalstöd
Föreningsägd anläggning & lokal - Kultur (2023)

Ansök senast: 25 oktober 2022

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar/lokaler så u...

Föreningsägd anläggning & lokal - Fritid (2023)

Ansök senast: 25 oktober 2022

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar/lokaler så u...

Hyresstöd - Kultur (2023)

Ansök senast: 25 oktober 2022

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningshyrda anläggningar/lokaler så kan stöd utgå för detta till s...

Hyresstöd - Fritid (2023)

Ansök senast: 25 oktober 2022

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningshyrda anläggningar/lokaler så kan stöd utgå för detta till s...

Stöd till samlingslokaler (2023)

Ansök senast: 25 oktober 2022

Additional information is missing

Arrangemangs- & utvecklingsstöd
Arrangemangsstöd - Kultur (2022)

Ansök senast: Senast 2 månader innan tänkt genomförande/uppstart

Ändamål - Sjöbo kommun avsätter årligen medel för att stödja arrangemang och utvecklingssatsningar. Stödberättigade föreninga...

Arrangemangsstöd - Fritid (2022)

Ansök senast: Senast 2 månader innan tänkt genomförande/uppstart

Ändamål - Sjöbo kommun avsätter årligen medel för att stödja arrangemang och utvecklingssatsningar. Stödberättigade föreninga...

Utvecklingsstöd - Kultur (2022)

Ansök senast: senast två månader före påbörjad utvecklingssatsning

Ändamål - Sjöbo kommun avsätter årligen medel för att stödja arrangemang och utvecklingssatsningar. Stödberättigade föreninga...

Arrangemangsstöd - Kultur (2023)

Ansök senast: Senast 2 månader innan tänkt genomförande/uppstart

Ändamål - Sjöbo kommun avsätter årligen medel för att stödja arrangemang och utvecklingssatsningar. Stödberättigade föreninga...

Utvecklingsstöd - Fritid (2022)

Ansök senast: senast två månader före påbörjad utvecklingssatsning

Ändamål - Sjöbo kommun avsätter årligen medel för att stödja arrangemang och utvecklingssatsningar. Stödberättigade föreninga...

Arrangemangsstöd - Fritid (2023)

Ansök senast: Senast 2 månader innan tänkt genomförande/uppstart

Ändamål - Sjöbo kommun avsätter årligen medel för att stödja arrangemang och utvecklingssatsningar. Stödberättigade föreninga...

Utvecklingsstöd - Kultur (2023)

Ansök senast: senast två månader före påbörjad utvecklingssatsning

Ändamål - Sjöbo kommun avsätter årligen medel för att stödja arrangemang och utvecklingssatsningar. Stödberättigade föreninga...

Utvecklingsstöd - Fritid (2023)

Ansök senast: senast två månader före påbörjad utvecklingssatsning

Ändamål - Sjöbo kommun avsätter årligen medel för att stödja arrangemang och utvecklingssatsningar. Stödberättigade föreninga...