×
Information
Här finner du information och kan ansöka om föreningsstöd.
Allmänna bestämmelser för att söka stöd finner du här.
För inloggningsuppgifter kontakta Tekniska förvaltningen på 0416-271 27.
Vägledning.
Arrangemangs- & utvecklingsstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Arrangemangsstöd (2020) 
Senast 2 månader innan tänkt genomförande/uppstart
Utvecklingsstöd (2020) 
senast två månader före påbörjad utvecklingssatsning
Verksamhetsstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Kulturstöd (2021) 
25 oktober 2020
Stöd till studieförbundens verksamhet (2021) 
25 oktober 2020
Anläggnings- & lokalstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Föreningsägda anläggningar & lokaler (2021) 
25 oktober 2020
Hyresstöd (2021) 
25 oktober 2020
Arrangemangs- & utvecklingsstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Arrangemangsstöd (2021) 
Senast 2 månader innan tänkt genomförande/uppstart
Utvecklingsstöd (2021) 
senast två månader före påbörjad utvecklingssatsning