Skriv ut

Arrangemangsstöd - Kultur (2023)

Arrangemangs- & utvecklingsstöd


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Ekonomiskt bokslut, Socialt bokslut, Verksamhetsplan, Budget, Verksamhetsberättelse, Stadgar, Revisionsberättelse, Redovisning/Fakturaunderlag

Ändamål
Sjöbo kommun avsätter årligen medel för att stödja arrangemang och utvecklingssatsningar. Stödberättigade föreningar och andra aktörer medges möjlighet att genomföra arrangemang och utvecklingssatsningar som anses angelägna.

Sjöbo kommun ser gärna att gränsöverskridande samverkan mellan föreningar sker, men att så också kan ske mellan förening och andra aktörer.

Villkor
Arrangemangen och utvecklingssatsningarna ska vara nyskapande och genomförda inom kommunen.

Stöd
Stöd kan utgå antingen som ett kontantstöd eller som en förlustgaranti.

Förlustgaranti utgår om arrangemanget redovisat underskott.

Stödform beslutas och beräknas efter inkomna och godkända ansökningar och fördelas i förhållande till tillgängliga medel.

Ansökan
Ansökan kan ske för ett eller flera arrangemang samtidigt. Ansökan sker digitalt via Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI) senast två månader före genomförandet av arrangemanget/arrangemangen.

Utbetalning
Beviljat kontantstöd utbetalas med 50 % i samband med planeringen av arrangemanget och resterande utbetalning sker när slutredovisning inlämnats.

Eventuell förlustgaranti utbetalas efter arrangemangets slutredovisning.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in