Skriv ut

Utvecklingsstöd - Kultur (2023)

Arrangemangs- & utvecklingsstöd


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Ekonomiskt bokslut, Socialt bokslut, Verksamhetsplan, Budget, Verksamhetsberättelse, Stadgar, Revisionsberättelse

Ändamål
Sjöbo kommun avsätter årligen medel för att stödja arrangemang och utvecklingssatsningar. Stödberättigade föreningar och andra aktörer medges möjlighet att genomföra arrangemang och utvecklingssatsningar som anses angelägna.

Sjöbo kommun ser gärna att gränsöverskridande samverkan mellan föreningar sker, men att så också kan ske mellan förening och andra aktörer.

Villkor
Arrangemangen och utvecklingssatsningarna ska vara nyskapande och genomförda inom kommunen.

Stöd
Stödet kan utgå som ett ekonomiskt stöd till nyskapande och utvecklande satsningar för att t.ex. kunna pröva, utveckla och skapa nya verksamheter eller metoder och nå fler eller nya målgrupper.

Ansökan
Ansökan sker digitalt via Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI) senast två månader före genomförande.

Utbetalning
Beviljat stöd utbetalas med 50 % i samband med planering och resterande utbetalning sker när slutredovisning inlämnats.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in