×
Information
Här finner du information och kan ansöka om föreningsstöd.
Allmänna bestämmelser för att söka stöd finner du här.
För inloggningsuppgifter kontakta Tekniska förvaltningen på 0416-271 27.
Vägledning.
Verksamhetsstöd
Kulturstöd (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - Kulturstödet är ett särskilt riktat stöd avsett att bidra till att stödja och utveckla kulturverksamheterna i Sjöbo...

Stöd till studieförbundens verksamhet (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - Skapa möjligheter för respektive studieförbunds idémässiga förankring i demokratiska ...

Anläggnings- & lokalstöd
Föreningsägd anläggning & lokal - Kultur (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar/lokaler så u...

Föreningsägd anläggning & lokal - Fritid (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar/lokaler så u...

Investeringsstöd - Kultur (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar/lokaler så utgår stöd för detta till stödb...

Investeringsstöd - Fritid (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar/lokaler så utgår stöd för detta till stödb...

Hyresstöd - Kultur (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningshyrda anläggningar/lokaler så kan stöd utgå för detta till s...

Hyresstöd - Fritid (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningshyrda anläggningar/lokaler så kan stöd utgå för detta till s...

Stöd till samlingslokaler (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Additional information is missing

Arrangemangs- & utvecklingsstöd
Arrangemangsstöd - Kultur (2023)

Ansök senast: Senast 2 månader innan tänkt genomförande/uppstart

Ändamål - Sjöbo kommun avsätter årligen medel för att stödja arrangemang och utvecklingssatsningar. Stödberättigade föreninga...

Arrangemangsstöd - Fritid (2023)

Ansök senast: Senast 2 månader innan tänkt genomförande/uppstart

Ändamål - Sjöbo kommun avsätter årligen medel för att stödja arrangemang och utvecklingssatsningar. Stödberättigade föreninga...

Utvecklingsstöd - Kultur (2023)

Ansök senast: senast två månader före påbörjad utvecklingssatsning

Ändamål - Sjöbo kommun avsätter årligen medel för att stödja arrangemang och utvecklingssatsningar. Stödberättigade föreninga...

Utvecklingsstöd - Fritid (2023)

Ansök senast: senast två månader före påbörjad utvecklingssatsning

Ändamål - Sjöbo kommun avsätter årligen medel för att stödja arrangemang och utvecklingssatsningar. Stödberättigade föreninga...

Övriga bidrag
Förskönings- & julgransbidrag (2023)

Ansök senast: 31 mars 2023

Bestämmelser för bidrag till försköning och julgran i Sjöbo kommuns mindre orter och byar. - Årligen avsätter tekniska nämnde...

Driftsbidrag - Enskilda vägar (2023)

Ansök senast: 31 mars 2023

Bestämmelser - kommunalt bidrag till enskilda vägar - Dessa bestämmelser antogs av Kommunfullmäktige 2019-09-25 § 74 och gäll...