Anklams Distansryttarsällskap

Latest update: 7/14/2022
General
Anklams Distansryttarsällskap Create contactcard (vcf-file) for Anklams Distansryttarsällskap
C/O Ulrika Lönnqvist
Address Brunnslöv 1147, 24297, Hörby
Telefon hem
Telefon arbete
Mobile 0709-205630
Email styrelsen@anklamsdistansryttarsallskap.se
Homepage http://www.anklamsdistansryttarsallskap.se
Other information
Founded 1998
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Svenska Ridsportförbundet
Activity Ridsport
Summary Anklams Distansryttarsällskap är en ideell förening som är ansluten till Svenska
Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a
främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, samt med särskild målsättning att
främja distansritt i Skåne och bedriva tävlingsverksamhet.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningsregistret - kontakta Tekniska förvaltningen på 0416- 271 27. Här finner du information hur Sjöbo kommun behandlar personppgifter .

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28