Brandstadbygdens Byalag

Latest update: 5/3/2022
General
Brandstadbygdens Byalag Create contactcard (vcf-file) for Brandstadbygdens Byalag
Barbro Johansson
Address Gräsvångsvägen 67, 275 67, Vollsjö
Telefon hem
Telefon arbete
Mobile 0768 769416
Email info@brandstadbygdensbyalag.se
Homepage www.brandstadbyalag.se
Other information
Founded 2008
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Byalag
Summary Byalaget ska verka för att traditioner och minnen från bygden tillvaratas. Likaså ska byalaget verka för en framtida utveckling som gagnar alla boende liksom bevaka frågor som berör vårt område. Vidare ska verksamheten bygga på delaktighet och glädje och där vi ges möjlighet att lära känna och hjälpa varandra.
Därför anordnar byalaget en rad olika verksamheter - inte sällan efter förslag från våra medlemmar. Det kan vara soppkvällar, städdagar, gökotta, rally, föreläsningar.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningsregistret - kontakta Tekniska förvaltningen på 0416- 271 27. Här finner du information hur Sjöbo kommun behandlar personppgifter .

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.24