Bhumis Vänner

Latest update: 6/8/2022
General
Bhumis Vänner Create contactcard (vcf-file) for Bhumis Vänner
Eriksson
Address Möllenäsvägen 83-40, 275 72, Lövestad
Telefon hem
Telefon arbete
Mobile 0765-47 49 10
Email info@bhumi.se
Homepage https://bhumi.se
Other information
Founded 2018
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Djurskydd, Föreläsning, Kultur, Natur- och miljövård, Sociala aktiviteter, Utbildning
Summary Föreningen Bhumis Vänner är en ideell förening som samarbetar med Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor och vars verksamhet till stor del finansieras av Europeiska Solidaritetskåren inom Europeiska Unionen. Föreningen driver en kursgård (Möllegården, "Bhumis Gård") som står värd för unga volontärer från hela världen, inklusive Sverige och Sjöbo kommun som utbildas inom gårdens verksamhetsområde. Föreningens ändamål enligt stadgarna är följande:
* Ta hand om de djur som fått en fristad på Möllegården och se till att de är välmående. Korna ska skötas enligt gorakshya-principerna såsom de formuleras i Vaishnava-litteraturen. Gorakshya innebär i huvudsak att korna inte skickas till slakt utan får leva ett välmående liv som frigående.
* Djurskötseln skall integreras i övrig verksamhet på gården, såsom bedrivande av organisk odling och byggande av produktiv jordmån enligt principerna för permakultur.
* Sprida praktisk och teoretisk kunskap om kobeskydd i enlighet med gorakshya.
* Aktivt söka ekonomiskt och annat stöd för sin verksamhet.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningsregistret - kontakta Tekniska förvaltningen på 0416- 271 27. Här finner du information hur Sjöbo kommun behandlar personppgifter .

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.27